Valutapénztáros és valuta-ügyintéző tanfolyam

A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 51 343 04 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés
A jelentkezés feltétele: a középiskola utolsó évfolyamának elvégzése
Betölthető munkakörök: Postai és banki pénztáros (FEOR 4211)

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A valutapénztáros elkészíti a valutaváltással kapcsolatos bizonylatokat, rögzíti a tranzakciókat. Gondoskodik a rábízott pénzkészletek biztonságos kezeléséről. Vezeti a pénztárnaplót. A tranzakciók során ellenőrzi az átvett vagy kifizetett valuták forgalomképességét és valódiságát. Gondoskodik az árfolyam közzétételéről. A hitelintézet megbízott ügynökeként elszámolást készít a hitelintézet részére, továbbá statisztikai adatokat szolgáltat a jegybank számára. Azonosítja az ügyfelet a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint. Használja az alkalmazott formanyomtatványokat. Naprakész információkkal rendelkezik a forgalomban lévő és a forgalomból már kivont valutákról.

Modulok:
2098-06 Általános ügyintézői feladatok, 4 óra – írásbeli (30 perc)
2099-06 Speciális ügyintézői feladatok, 16 óra – írásbeli/szóbeli (40 perc/30 perc)
2100-06 Bankjegyfelismerés,  bankjegy- vizsgálat, 16 óra gyakorlati – írásbeli/gyakorlati (40 perc/30 perc)

Képzés időtartama összesen: 36 óra
Tanfolyam tervezett ideje: 2012. február 17., 18., 24., 25. Az oktatás pénteken és szombati napokon zajlik!

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Modulzáró vizsga eredményes letétele

Vizsga időpontja:
írásbeli 2012. március 6. 11 óra (Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott vizsganaptár szerint)
szóbeli 2012. március közepe (tervezett időpont)
A képzés helye: Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, Szombathely, Kőszegi u. 2.

Oktatási díj: br. 53.900 Ft
Szakmai vizsga díja: br. 35 000 Ft

Jelentkezési határidő: 2012. február 1. (szerda)

Jelentkezési lap