Változások az Origó Nyelvvizsarendszerben

Kedves leendő Nyelvvizsgázók!

 

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Origó Nyelvvizsgarendszerében, a 2015. szeptemberi vizsgaidőszaktól kezdődően megváltozik a szóbeli vizsgán készülő hangfelvétellel kapcsolatos nyilatkozattétel rendje.

A jelentkezési lap leadásakor (annak hátoldalán) a vizsgázóknak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárulnak-e a szóbeli vizsga beszédkészség vizsgarészén a hangfelvétel készítéséhez, vagy sem.

A hangfelvétel készítését elutasító vizsgázó tudomásul veszi, hogy

  • a felülvizsgálat során nem kérheti a beszédkészség vizsgarész újraértékelését
  • szóbeli vizsgáját a Vizsgaközpontban (Budapesten) kell letennie három fős bizottság előtt

Nagy Andrea

információ