A projekt bemutatása

Közös jövőnk Vas megye

  • Kedvezményezett: Vas Megyei Önkormányzat
  • A projekt címe: Közös jövőnk Vas megye
  • Projekt azonosító száma: TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001
  • Szerződött támogatás összege: 100 millió Ft
  • A támogatás mértéke: 100 %
  • Konzorciumi partner: Hegypásztor Kör, Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
  • A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2023. június 30.

Közös jövőnk Vas megye című projekt megvalósításának célja

A megyei identitás megteremtése az egyetemes emberi értékek mentén. A megyei közösségépítés fejlesztése. Generációk közötti tudásátadás erősítése, olyan programok, közösségfejlesztési akciók és folyamatok segítségével, melyek erősítik a különböző korosztályok közötti kommunikációt, együttműködését és közösséggé formálását azonos értékek, érdeklődési körök mentén.

A megyében élő és elszármazott szakképzett munkaerő tudásátadása a fiatal generáció számára elősegítve a pályaválasztás és az öngondoskodás folyamatának megteremtését.

Közösségi beszélgetés, közösségi felmérés elvégzésével, a helyi igényeknek megfelelően a projekthez kapcsolódó cselekvési terv és rendezvénynaptár elkészítése.

Szemléletformálás: Hely- és megyeismereti- és helyi, megyei értékekre épülő programsorozat, melynek célja a lakosság minél szélesebb körű bevonása a hagyományok megélésébe. Előadások, terepgyakorlatok, gyalog- és kerékpártúrák, szakkörök, közösségi workshopok kerülnek megrendezésre. A rendezvények, események tematikája az alábbi tématerületekhez illeszkedik: hagyományos, helyi gyümölcstermesztési gyakorlatok, helyismereti túraismeretek, térségi gyalog- és kerékpár- túrák/túraútvonalak, megyei értékek fotós szemmel, közösségépítési-, közösségfejlesztési gyakorlatok.

Önálló, kreatív gondolkodást fejlesztő tábor szervezése, amely elsősorban egyetemisták (építész-, tájépítész-, kertépítő-, marketing, turizmus, közösségszervező stb) hallgatók bevonásával valósul meg, és célja, hogy a helyi közösségek által javasolt helyszínek vonatkozásában új, külső impulzusokat adjon, és ezzel együtt erősítse a táborban részt vevő fiatalok gyakorlati szakmai kompetenciáit és formálja identitásukat.

Megyei identitást erősítő tartalom, gondolat eszköz- és termékfejlesztés / Megyei identitás – történeti kutatás által indukált marketing elemek, megyei identitást erősítő PR eszközök, közösségi akciókon keresztül.

Megyei értékek / gondolat, üzenet és grafika – könyv, újság készítése; közösségépítés – erőforrás háló: művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, tevékenységük fenntartása hosszútávon.

Online tudás platform és virtuális értéktér, virtuális séták: Meglevő felületek használata – vasmegye.hu és vasiertektar.hu, partneri oldalak – és tudásbővítő platform kialakítása, létrehozása. A platform minden vasi számára elérhető lesz – itt élő, elszármazott, haza vágyók részére.

A megyei identitás erősítés, tudásbővítés mind online, offline és kontakt módon megvalósításra, működtetésre kerülnek a projektben.

Közösségi akciók a kert-projektek megvalósítására: A projekt szakmai- és anyagi támogatása mellett elkezdődik a közösségben megtervezett projektek megvalósítása.

MEGHÍVÓ

Projektünkről bővebben olvashat: Közös jövőnk Vas megye - Vas megye hivatalos honlapja

Közösségi akciók és programok

Közösségépítő kompetenciák fejlesztése 2022. május 9.

Fotódokumentáció


Szakmai beszámoló

SZAKMAI BESZÁMOLÓ_0509_Közösségépítő kompetenciák fejlesztése_1. alkalom.pdf megtekintése / letöltése

Közösségépítő kompetenciák fejlesztése 2022. május 12.

Fotódokumentáció


Szakmai beszámoló

SZAKMAI BESZÁMOLÓ_0512_Közösségépítő kompetenciák fejlesztése_2. alkalom.pdf megtekintése / letöltése

Közösségépítő kompetenciák fejlesztése 2022. május 16.

Fotódokumentáció


Szakmai beszámoló

SZAKMAI BESZÁMOLÓ_0516_Közösségépítő kompetenciák fejlesztése_3. alkalom.pdf megtekintése / letöltése

Közösségépítő kompetenciák fejlesztése 2022. május 19.

Fotódokumentáció


Szakmai beszámoló

SZAKMAI BESZÁMOLÓ_0519_Közösségépítő kompetenciák fejlesztése_4. alkalom.pdf megtekintése / letöltése

Közösségépítő kompetenciák fejlesztése 2022. május 23.

Fotódokumentáció


Szakmai beszámoló

SZAKMAI BESZÁMOLÓ_0523_Közösségépítő kompetenciák fejlesztése_5. alkalom.pdf megtekintése / letöltése


A hagyományos gyümölcstermesztés megismerése 2022. május 20.

Fotódokumentáció


Szakmai beszámoló

SZAKMAI BESZÁMLÓ_0520_A hagyományos gyümölcstermesztés megismerése_1. alkalom.pdf megtekintése / letöltése

A hagyományos gyümölcstermesztés megismerése 2022. május 24.

Fotódokumentáció


Szakmai beszámoló

SZAKMAI BESZÁMLÓ_0524_A hagyományos gyümölcstermesztés megismerése_2. alkalom.pdf megtekintése / letöltése

A hagyományos gyümölcstermesztés megismerése 2022. május 27.

Fotódokumentáció


Szakmai beszámoló

SZAKMAI BESZÁMLÓ_0527_A hagyományos gyümölcstermesztés megismerése_3. alkalom.pdf megtekintése / letöltése

Csatlakozzon a közzösségi oldalunkhoz!

További naprakész információk a Facebook-on.