Egyesület

A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (közismert nevén: TIT) értelmiségieket tömörítő közhasznú társadalmi szervezetként tudományos, szakmai és közhasznú ismeretek terjesztésével foglalkozik:

  • ismeretterjesztő előadásokat, sorozatokat, népfőiskolákat, klubokat, tudományos konferenciákat, szabadegyetemeket, kulturális nagyrendezvényeket szervez
  • részt vállal Vas megye történeti, kulturális hagyományainak ápolásában, tudományos művészeti és irodalmi életében
  • közhasznú ismereteket nyújtó, szakképesítést adó át- és továbbképző tanfolyamokat működtet
  • közreműködik a munkanélküliek átképzésében
  • nyelviskolájában számos idegen nyelvet oktat, s szervezi a megyében az államilag elismert nyelvvizsgákat
  • részt vesz a tehetségnevelésben
  • szervezi – a nemzetközileg is ismert – Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemet
  • kulturális szolgáltatásokat (fordítószolgálat, szaktanácsadás, szakértői munka, tolmácsolás stb.) biztosít
  • ismeretterjesztő kiadványokat készít, könyvkiadói tevékenységet folytat

Egyesületünk tevékenységében prioritása van a felnőttek szaktudását felújító, az első szakmát vagy további szakképesítés megszerzését szolgáló, a korszerű termelési igényekhez igazodó, praktikus ismereteket nyújtó szakmai és céltanfolyamoknak.
A megye egyik legnagyobb felnőttoktatással foglalkozó szervezeteként a tanfolyamokat a szakminisztériumokkal, az országos képző és továbbképző központokkal, egyetemekkel és főiskolákkal, valamint a helyi oktatási intézményekkel kialakított együttműködés keretében szervezzük.

Oktatásunkban kiemelt szerepet kapnak a posztgraduális képzés különböző formái, a fizikai foglalkozásokra képesítő, a pénzügyi, számviteli, társadalombiztosítási, adóügyi feladatokra felkészítő, a külkereskedelemmel, a vámügyekkel és a vállalkozások előkészítésével kapcsolatos tanfolyamok.

Egyesületünk egyre nagyobb mértékben vesz részt a munkanélküliek átképzésében is. A regionális munkaügyi központ elsősorban a szakképesítést nyújtó tanfolyamainkat és a nyelvoktatást támogatja.

Szervezi az Origó (Rigó utcai) államilag elismert, a TELC államilag elismert, nemzetközi nyelvvizsgákat, valamint a Corvinus államilag elismert általános-, és szaknyelvi (közgazdasági és nemzetközi kapcsolatok) vizsgákat.

A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület a társadalmi és egyéni igényekhez igazodó képzéstől a szakképesítést nyújtó tanfolyamokon át a közhasznú ismeretnyújtásig terjedő oktatás állandóan bővülő színes palettáját kínálja.

Cégadatok