Hogyan válasszak nyelvvizsgát?

A tanulási stílusom megismerése

1 Tájékoztató
2 Tanulási stílusok
3 Tanulási módszerek
4 Nyelvvizsga
5 Visszajelzések
 • A Vas Megyei TIT Egyesületben több mint 20 éve, évente ezernél is több jelentkező szerez sikeres nyelvvizsgát. Elmondhatjuk, elég sok tapasztalatot gyűjtöttünk össze ahhoz, hogy merjük a nyelvvizsga felkészülést egy kicsit másként bemutatni.

  A nyelvtudás is egy tanulási folyamat eredménye. A tanulásban pedig mindenkinek megvannak a képességei, megszokásai. A következőkben mi a tanulás folyamatának „újszerű” megközelítésével kívánjuk segíteni a nyelvvizsgázóinkat.

  Ebben a folyamatban elsőként mindenki megismerheti a saját domináns tanulási stílusát. Ez alapján, megismerheti a stílusához igazodó tanulási módszerének néhány jellemzőjét. A tanulási stílus és a módszer sajátosságainak ismeretében pedig igyekszünk a nálunk kiválasztható valamennyi nyelvvizsga rendszert úgy bemutatni, hogy bárki kiválaszthassa a neki legjobban megfelelő nyelvvizsga típust, rendszert.

  A honlap egyes oldalai ezen a folyamaton vezetik végig a leendő, sikeres nyelvvizsgázóinkat!

  Mit árul el önről a tanulási stílusa?

  Melyik a legsikeresebb tanulási módszere? Tudnia kell, hogy minden stílusnak megvan a maga erőssége és gyengéje. Nem létezik "jó" vagy "rossz" tanulási stílus, az önnek leginkább megfelelő módszer azonban megmutatja, hogy milyen erősségekkel rendelkezik, mint tanuló és mi az, ami az ön számára megkönnyíti a tanulás folyamatát.

  Ki fog derülni az is, hogy milyen gyengeségekre kell odafigyelnie a tanulás alatt. Sokkal sikeresebbé teheti a tanulását, ha váltogatja a különböző tanulási stílusokat.

  A saját vagy mások tanulási stílusának ismerete, segít a tananyag átadásához kapcsolódó eszközök és módszerek kiválasztásában, azok „keverésében”, arányainak hatékony kialakításában.

  Négy kérdőív - Lelkes, Gyakorlatias, Ésszerű és Kreatív - fog segíteni abban, hogy megtudja milyen típusú tanuló. Töltse ki a kérdőíveket, a kijelentéseket értékelje aszerint, hogy mennyire jellemző az önre!

  Miután kitöltötte őket, az egyes tanulási stílusokra kapott pontszámok alapján kapni fog egy kiértékelést.

 • A követező négy kérdőív - Lelkes, Gyakorlatias, Ésszerű és Kreatív - segít abban, hogy megtudja milyen típusú tanuló. Töltse ki a kérdőíveket, a kijelentéseket értékelje aszerint, hogy mennyire jellemző az önre!

  A Gyakran válasz értéke 2 pont,
  A Néha válasz 1 pontot ér,
  A Soha válasz pedig 0-t.


  Lelkes skála

  Olvassa el a következő kijelentéseket és jelölje meg az önre legjellemzőbbeket:

  Tulajdonságok Gyakran    Néha     Soha
  Ugyanolyan komolyan és lelkiismeretesen végzem a szórakoztató és a nem szórakoztató munkákat.
               
  Szeretem megérteni, hogyan működnek a dolgok és hogyan fejlődnek ki új ötletek.
               
  Mindig készítek listát, terveket és használok határidőnaplót.
               
  Mindig ellenőrzöm a munkámat és kitartok mellette, míg tökéletes nem lesz.
               
  Szeretem megoldani a problémákat és kérdéseket feltenni vele kapcsolatban.
               
  Inkább másokat hallgatok, minthogy én beszéljek.
               
  Azzal tanulok a legtöbbet, ha egyedül dolgozom egy feladaton.
               
  Nagy figyelmet fordítok a részletekre.
               
  Egyszerre csak egy dologgal szeretek foglalkozni.
               
  Legjobban olvasással és állandó ötletáradattal tudok tanulni.
               
  A személyes gondjaimat szeretem magam megoldani.
               
  Mielőtt döntök, mindig alaposan végiggondolom a különböző véleményeket.
               
 • Gyakorlatiasság skála

  Olvassa el a következő kijelentéseket és jelölje meg az önre legjellemzőbbeket:

  Tulajdonságok Gyakran    Néha     Soha
  Szeretek a munkámmal haladni és odafigyelek arra, hogy ne kerüljek mellékvágányra.
               
  Mielőtt hozzálátok egy feladathoz mindig tisztázom, hogy mit várnak el tőlem.
               
  Könnyen nekikezdek a munkának.
               
  Szeretek mindent előre megtervezni és rögzíteni a határidőnaplómban.
               
  Bosszantanak azok az emberek, aki nem képesek betartani a határidőket.
               
  A munkám jól szervezett. Előre átgondolom, hogy mire lesz szükségem a munkám során.
               
  Jobban élvezem a befejezés pillanatát, mint magát a munkafolyamatot.
               
  Szerintem az ábrándozás csak időpocsékolás.
               
  Szeretek egyedül dolgozni.
               
  Rajzokat vagy térképeket készítek az információkról. Ezek természetesen nem művészi alkotások, de sokat segítenek a szemléltetésnél.
               
  Mindig alaposan elolvasom az utasításokat, mielőtt hozzákezdek egy feladathoz.
               
  Következetes és komoly vagyok a munkámban, de hagyok mellette időm más dolgokra is.
               
 • Ésszerűség skála

  Olvassa el a következő kijelentéseket és jelölje meg az önre legjellemzőbbeket:

  Tulajdonságok Gyakran    Néha     Soha
  Hamar beleunok egy feladatba és új kihívásokat keresek.
               
  Szeretem a változatosságot.
               
  Sokat tanulok abból, ha másokkal átbeszélem az adott feladatot.
               
  Gyorsan dolgozom és szeretek feladatról feladatra “repkedni”.
               
  Szeretem a könyveket gyorsan átfutni.
               
  Nagyon élvezem a csoportos beszélgetéseket, ahol rengeteg kérdést tehetek fel.
               
  Mielőtt elkezdek egy munkát, gyorsan átfutom az utasításokat, majd rögtön nekilátok a feladat elvégzésének.
               
  Amikor élvezem amit csinálok, teljesen belefeledkezem a munkába.
               
  Ha egy munka nem tetszik, könnyen elhanyagolom.
               
  Nem szeretek tervezgetni, inkább rögtön nekifogok a munkának.
               
  A részletek untatnak. Sohasem olvasom át és nem ellenőrzöm a munkámat.
               
  Szeretek kipróbálni új dolgokat.
               
  Szeretem megbeszélni valakivel a problémámat ha ideges vagyok.
               
  A dolgokat elfogadom úgy, ahogy jönnek. Szeretek spontán élni.
               
 • Kreatív skála

  Olvassa el a következő kijelentéseket és jelölje meg az önre legjellemzőbbeket:

  Tulajdonságok Gyakran    Néha     Soha
  Mindig elfelejtem hazavinni az otthon elvégezendő feladatokat.
               
  Túl sokat gondolkodom egy feladaton, mielőtt nekilátok.
               
  Szeretem ha a munkám eredeti és mindig kész vagyok újítani.
               
  Átlátom az összefüggéseket a munkám egyes területei között.
               
  Jobban szeretek elmélkedni, ábrándozni és beszélni a munkámról, mint csinálni.
               
  Szeretek másokkal ötleteket alkotni.
               
  Nem igazán érdekelnek a részletek, viszont képes vagyok átlátni a problémát.
               
  Nagyon energikusan dolgozom.
               
  Jobban szeretek kötöttségek - határidőnapló, tervek stb. - nélkül dolgozni.
               
  Szeretem a kreatív feladatokat, mint például a diagramm, grafikon vagy térkép készítése.
               
  Szeretek ötleteken elmélkedni.
               
 • A tanulási módszer kiválasztása

  A nyelvtanulás összetett, hosszú, sok buktatót magában hordozó folyamat. Hossza miatt nem lehet egyenletes, sokszor vannak benne „mélypontok”. Igazán élvezetessé csak hosszú, kitartó munka után válik, amelynek eredménye egy sikeres nyelvvizsga is.

  Az előzőekben egy egyszerű teszttel megvizsgálhattuk, melyik a domináns saját tanulási stílusunk. Most nézzük meg, ezekhez a tanulási stílusokhoz, milyen tanulási módszereket érdemes választani!

  Az adott tanulási stílushoz legalkalmasabb tanítási módszer kiválasztásánál természetesen az önismeretünkön kívül más fontos szempontokat is figyelembe kell venni:

  • a tananyag felépítésében rejlő tartalmi követelmények,
  • az oktatás technikai felszereltsége,
  • a különböző módszerek megismertetése és nevelő hatása,

  Ezek mind-mind befolyásolják a stílus-módszer kiválasztásának döntését.

  A kiscsoportos vagy egyéni tanulásban azonban az a legfontosabb, hogy a tanulóként minél közelebb kerüljünk a tananyaghoz. Érdeklődésünk és figyelmünk tartós legyen, így a legkisebb energia-befektetéssel tudjuk azt elsajátítani.

  A tanulási módszereknek csak a legáltalánosabb, tantárgytól független, a tanulást segítő módon használhatók! Persze azért lehet egészen komoly következtetéseket is levonni, amely segíthet a tanulásban, de abban is, hogy képesek legyünk a tanárnak elmondani, bemutatni, milyen feladatokkal, stílusban oktatva lehet velük együttműködve, közösen a leginkább hatékony a nyelvtanulás.

 • TELC államilag és nemzetközileg elismert nyevvizsga

  A The European Language Certificates (TELC) a telc gGmbH (Frankfurt am Main) jogtulajdonában álló vizsgarendszer, amely kizárólagos magyarországi jogtulajdonosa a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat.

  A TELC államilag elismert vizsgáin a vizsgázók magyar államilag elismert komplex, írásbeli és szóbeli bizonyítványt szerezhetnek a vizsga/vizsgarész sikeres teljesítése esetén. Sikeres komplex vizsga teljesítése esetén a vizsgázó komplex nemzetközi bizonyítványt is kap. Sikeres részvizsgákról (írásbeli vagy szóbeli) úgynevezett nemzetközi eredménylap szerezhető, amely minden esetben tartalmazza a vizsgázó által elért részeredményt.

  Bővebb információ és mintafeladatok: www.telc.hu

 • ORIGÓ államilag elismert nyelvvizsga

  Az ELTE Origó Nyelvi Centrum jelenlegi vizsgarendszerében mért idegennyelv-tudás fogalma a legújabb alkalmazott nyelvészeti kutatások megállapításai, a kommunikatív nyelvoktatás megváltozott célkitűzései, az Európa Tanács (ET) nagyszabású idegennyelv-tanítási és vizsgáztatási projektjének ajánlásai és a nyelvvizsga-bizonyítványok felhasználóinak részletes igény-és szükségelemzése alapján alakult ki.

  Az ELTE Origó Nyelvi Centrum az ALTE (Európai Nyelvvizsgáztatók Szövetsége) rendes tagja és elfogadja az ALTE által meghatározott kommunikatív kompetencia-felfogást, ami viszont az ET “Közös európai nyelvtanulási és nyelvvizsgáztatási keretrendszer”-ére támaszkodik.

  Bővebb információ és mintafeladatok: www.onyc.hu

 • CORVINUS államilag elismert általános és szaknyelvvizsgák

  A Corvinus Nyelvvizsgaközpont általános és szaknyelvi vizsgáztatást végez alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1).

  A sikeres vizsgázók olyan államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak, amelyben a magyarországi szint megnevezésével együtt megjelenik a Közös Európai Referenciakeret szerinti jelölés: alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1).

  Bővebb információ és mintafeladatok: www.corvinusnyelvvizsga.hu

 • Az oldal létrehozásával az volt a célunk, hogy egy új szemszögből adjunk támogatást a sikeres nyelvvizsgához. Köszönjük, hogy ebben együttműködött velünk!

  Annak érdekében, hogy a munkánk még hatékonyabb legyen, és másokat is hozzásegítsük a sikeres nyelvvizsgához, kérjük szánjon pár percet az alábbi kérdőív kitöltésére!

  Kérdés Válasz
  Mennyire segített a nyelvvizsga felkészülésében az oldal?
  Milyen nyelvből készül a nyelvvizsgára?
  Milyen szinten?
  Mikor?
  További értesítést kérek a nyelvvizsgákról!
 • A tisztán LELKES alapstílushoz illeszkedő tanítási módszer

  Akkor a leghatékonyabb a tanulásunk, ha folyamatosan ellátnak bennünket munkával. Mindig szükségünk van a tananyaghoz kapcsolódó érdekes feladatokra. Akkor vagyunk a leginkább eredményesek, ha állandóan biztosítva van az új kihívást. A változatos feszített tempójú órán érezzük magunkat igazán elemünkben. Nagyon hasznosak számunkra a kiscsoportos, élménygazdag foglalkozások. A hosszadalmas magyarázatokat, feladatokat unjuk! Könyvből csak rövidebb egységeket érdemes tanulnunk. Az interaktív tanóra a mi legjobb szórakozásunk! Ha pedig a tanár bevon bennünket a tanítás-tanulás folyamatába, akkor igazán eredményesek tudunk lenni a nyelvtanulásban!

  A tisztán GYAKORLATIAS alapstílushoz illeszkedő tanítási módszer

  A legfontosabb dolgunk a probléma alapos körüljárása - akár elméleti, akár gyakorlati feladatot kell megoldani. Ki kell választanunk olyan tartalmakat, fejezeteket, feladatokat amelyek alkalmasak az alapos, közös elmélyülésre. Ehhez sok segédanyagra, a hasonló esetek egész tárházának felkutatására, bemutatására, és sok időre van szükség. A kevésbé lényeges részeket érdemes önállóan feldolgozni - „házi feladat”. A speciális esetek gondos elemzésére fordított hosszabb időnk akkor is megtérül, ha emiatt más témákra esetleg kevesebb energiánk jut. Bízhatunk abban, hogy ha egy témában jól teljesítettünk, akkor egy másikat is lelkiismeretesen és színvonalasan oldunk meg!

  A részleteket is alaposan át kell gondolnunk. Fontos, hogy a feldolgozott tananyagban bizonytalanság nem maradhat! A nehéz, sok önálló munkát igénylő feladatok a legjobbak a gyakorláshoz, de a megfelelő segítséget, szakirodalmat, forrásnayagokat biztosítani kell számunkra.

  A tisztán ÉSSZERŰ alapstílushoz illeszkedő tanítási módszer

  Főleg a deduktív következtetést - az általános tételből az következtetünk az egyedire - kell használnunk, illetve minél előbb el kell oda jutni, hogy a deduktív következtetéshez szükséges elméleti alapok rendelkezésünkre álljanak – azaz „magolni kell”. Minden témát, problémát az elmélet felől kell megközelítenünk, a szabatos, egyértelmű levezetések, a tiszta logikán alapuló sémák segítségével. Fontos, hogy maradandó élményt adjon a tanulás és annak eredménye. Nagyon fontos az elméleti modellek alkotása, ebből kiindulva analizáló és szintetizáló módon jutunk el a részletekhez, illetve képesek leszünk a teljes egészre következtetni. Gyakorláshoz legalkalmasabbak a rövid, tömören megfogalmazott, elméletigényes feladatok.

  A tisztán KREATÍV alapstílushoz illeszkedő tanítási módszer

  Főleg az induktív következtetést - az egyes eredményekből, adatokból következtetünk az általános törvényszerűségekre - kell használnunk és minden új ismeret forrása a gyakorlat legyen. A problémát mi fedezzük fel - lehetőleg egy munkafeladat végzése közben. Az tanulásnak fontos része a manuális tevékenység, ennek segítségével a tanulás élményszerűvé tehető. A feladatok „végterméke” lehetőleg kézzelfogható dolog legyen.

  Egy elméleti tétel akkor bizonyított – és megtanult -, ha a gyakorlati haszna is nyilvánvaló. Kerüljük a hosszú elméleti levezetéseket, hasznosabbak számunkra a jól választott gyakorlati példák, feladatok, próbák. A teljes tananyagot elsajátíthatjuk úgy is, hogy felépítjük akár egy konkrét gyakorlati feladat köré, és annak fokozatos megoldásaként jutunk el a tudáshoz. A tanulásunk legfontosabb színtere gyakorlás, gyakorlati feladatok, élethelyzetek.