Nyilvántartott képzéseink

*

Képzési program megnevezése

Nyilvántartásba vételi szám

Óraszám

Tananyagegységek

1. Pályázatírás és projektmenedzsment E-000217/2014/D001

170

1. Európai uniós és magyarországi támogatási rendszerek

2. Projekt-tervezés és projekt-előkészítés alapjai

3. Pályázatírás

4. Projektmenedzsment alapok

5. Hazai pályázatok

6. EU-s pályázatok (2014-2020)

7. EU-s pályázat írásnak gyakorlata (egy kiválasztott projekt alapján)

2. Környezeti fenntarthatósági ismeretek E-000217/2014/D002

6

1. A környezeti fenntarthatóság meghatározása, környezettudatosság, környezetvédelem
3. Civil Stúdium E-000217/2014/D003

320

1. Marketingtervezés alapjai

2. Kommunikáció és tárgyalástechnika

3. Pályázatírás

4. Gazdasági alapismeretek

5. Civil szervezetek működése

6. Önkéntes képzés

4. Online közösségépítési kompetenciák fejlesztése E-000217/2014/D004

130

1. Közösség és közösségépítés

2. Online közösségek Magyarországon és külföldön

3. Az online közösségépítés és annak gyakorlati eszközei

5. A tudományos közlés művészete E-000217/2014/D005

30

1. Tudományos publikálás

2. Ismeretterjesztés és tudománykommunikáció

6. Érzékenyítő tréning E-000217/2014/D006

20

1. Rugalmas foglalkoztatás és női munkavállalók sajátosságai

2. Munkáltatói elvárások és munkavállalói igények összehangolásának vezetői és kommunikációs eszközei

3. Szervezeti belső és külső  erőforrások felismerésének eszközei

7. Helyesen üzenni! E-000217/2014/D007

30

1. Műfaji ismeretek, helyesírás és stilisztika a mindennapok szervezeti kommunikációjában

2. Ügyfél-kommunikációs helyzetek

3. Fotódokumentáció készítése

8. Pénzügyi-számviteli ügyintéző(OKJ 54 344 01)  E-000217/2014/A001

1002

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság11504-12 Gazdálkodási alapfeladatok ellátása11498-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása

11505-12 Könyvelés számítógépen

10149-12 Könyvvezetés és beszámoló készítés

11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

11501-12 Projektfinanszírozás

11502-12 Projektfolyamatok követése

9. Bérügyintéző(OKJ 51 344 01) E-000217/2014/A002

120

10154-12 Munkaerő-gazdálkodás

10151-12 Bérügyi szakfeladatok ellátása

10. Társadalombiztosítási ügyintéző(OKJ 51 344 02) E-000217/2014/A003

120

10154-12 Munkaerő-gazdálkodás

10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

11. Pénztárkezelő és valutapénztáros(OKJ 51 343 03) E-000217/2014/A004

36

10146-12 Speciális ügyintézői feladatok ellátása

10139-12 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

 

*: Képzés belső nyilvántartási száma.

Engedély alapján folytatott képzéseink a felnőttképzési törvény jelenlegi szabályozása szerint tárgyi ÁFA-mentesek.