TELC

A nyelvvizsgarendszer

The European Language Certificates (TELC) a telc gGmbH  (Frankfurt am Main) jogtulajdonában álló vizsgarendszer, amely kizárólagos magyarországi jogtulajdonosa a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (NSZFH nyilvántartásbavételi szám: E-000226/2014).

A TELC 19 európai országban van jelen és több mint 3000 vizsgahelyen végez nyelvvizsgáztatási tevékenységet. A vizsgázók 11 nyelvből és 6 (A1-C2) szinten tehetnek vizsgát. A vizsgák között általános és szaknyelvi vizsga egyaránt van.

Magyarországon 60 vizsgahelyet működtet és ezzel a második legnagyobb vizsgahely-hálózattal rendelkezik. A vizsgázók államilag elismert és államilag nem elismert nyelvvizsgákra is jelentkezhetnek.

A TELC nyelvvizsga Európa számos országában komoly esélynövelő a tanulmányok során vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedéskor.

A TELC államilag elismert vizsgáin a vizsgázók magyar államilag elismert komplex, írásbeli és szóbeli bizonyítványt szerezhetnek a vizsga/vizsgarész sikeres teljesítése esetén.

Sikeres komplex vizsga teljesítése esetén a vizsgázó komplex nemzetközi bizonyítványt is kap. Sikeres részvizsgákról (írásbeli vagy szóbeli) úgynevezett nemzetközi eredménylap szerezhető, amely minden esetben tartalmazza a vizsgázó által elért részeredményt.

A TELC államilag nem elismert vizsgáin a vizsgázó komplex nemzetközi, Magyarországon honosítható bizonyítvány kaphat a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén. Sikeres részvizsgákról (írásbeli vagy szóbeli) ebben az esetben is nemzetközi eredménylap szerezhető.

Az ugyanolyan típusú vizsgán külön-külön szerzett nemzetközi írásbeli és szóbeli eredménylap együttesen egyenértékű a komplex nemzetközi bizonyítvánnyal.

 

A nyelvvizsga felépítése (államilag elismert vizsgák esetében):

A komplex, tehát a teljes nyelvvizsga két részből áll (szóbeli és írásbeli vizsgából), amely letehető külön-külön is.

A TELC nyelvvizsgái egynyelvű vizsgák, tehát nem méri a közvetítő készséget, azaz nincs fordítási feladat.

A TELC nyelvvizsgái négy készséget mérnek:

 • írásbeli vizsga (olvasott szöveg értése+írott szöveg létrehozása)
 • szóbeli vizsga (hallott szöveg értése+beszédkészség)
 • komplex vizsga (olvasott szöveg értése+írott szöveg létrehozása+ hallott szöveg értése+beszédkészség)

Általános tudnivalók a vizsgáról:

 • A vizsgák írásbeli és szóbeli időpontjára egy napon, általában szombaton kerül sor.
 • A Vizsgaközpont e-mailben küld értesítést minden vizsgázónak. Az értesítők kiküldésének pontos időpontjait a www.telc.hu oldalon található vizsganaptár tartalmazza (minden vizsgaidőponthoz tartozik egy vizsganaptár).
 • Egyesületünk (a központi értesítésen kívül) a vizsga előtt 10 nappal küldi ki általános értesítőjét, amely tartalmazza a vizsga időpontját, a vizsgahelyszínt, a vizsga általános menetét és egyéb fontos információkat.
 • A vizsga két (legalább egy érvényes) személyazonosító okmány bemutatásával kezdhető meg, melyek közül egynek jogszabály szerint alkalmasnak kell lennie a személyazonosság hatósági igazolására.
 • Az írásbeli vizsga (a levélírás kivételével) és a hallott szöveg értése feladat teszt jellegű, tehát a válaszokat nem kell leírni, csak lehetőségek („a”, „b”, „c”, „d”) közül kell választani.
 • A vizsgán szótárt, illetve telefont vagy egyéb telekommunikációs eszközt nem lehet használni.
 • A vizsga helyszínét (épületét) az írásbeli vizsga és a hallott szöveg értése feladat során nem lehet elhagyni. A vizsga épületének elhagyása a vizsga során a vizsga automatikus befejezését jelenti. A vizsgázó ilyenkor nem folytathatja a vizsgát, eredménye a teljesített feladatrészek alapján kerül megállapításra.
 • A vizsga során az épületben hozzátartozók nem tartózkodhatnak.
 • A vizsga válaszlapjának értékelése a frankfurti központban történik szkenneléses eljárással. A levélfeladat értékelését magyarországi és németországi szakemberek végzik.

Általános tudnivalók az írásbeli vizsgáról:

 • Az Egyesületünk által szervezett vizsgák esetében, az írásbeli vizsgán való megjelenés időpontja legkésőbb 08:15 óra (a vizsga 09:00 órakor kezdődik).
 • Az írásbeli vizsgára későn érkező vizsgázók a vizsgát legfeljebb egy órával a vizsga hivatalos időpontja után kezdhetik meg. Számukra a késés mértékével csökkentett idő áll rendelkezésre az írásbeli vizsgánál.
 • A vizsga során – a Vizsgaközpont által megadott válaszlapot és levélpapírt – grafitceruzával és/vagy tollal kell kitölteni (EZ VÁLASZTHATÓ!)

Általános tudnivalók a szóbeli vizsgáról:

 • A hallott szöveg értése készséget (magnóhallgatás) gépi hang felhasználásával lebonyolított írásbeli feladattal mérik.
 • A magnóhallgatás közvetlenül az írásbeli vizsga után következik, de ez a szóbeli vizsga része.
 • Az Egyesületünk által szervezett vizsgák esetében a hallott szöveg értése feladaton (magnóhallgatáson) való megjelenés időpontja alapfokon (B1) és középfokon (B2) legkésőbb 11:15 óra (a vizsga kb. 11:30 órakor kezdődik), felsőfokon (C1) 11:45 óra (a vizsga kb. 11:55 órakor kezdődik).
 • A hallott szöveg értése készségmérésre késve érkezők nem vehetnek részt a szóbeli vizsga ezen részén.
 • A vizsgázónak a beszédkészség vizsga időpontja előtt 15 perccel vissza kell érnie a vizsga helyszínére. (A szóbeli vizsga beszédkészség részének meghirdetett időpontja közelítő időpont, módosulása, elcsúszása a szóbeli vizsga jellegéből adódóan, előfordulhat.)
 • A beszédkészség vizsga a Vizsgaközpont akkreditált vizsgáztatóiból összeállított bizottság előtt történik. A vizsgabizottságok két tagból állnak. A nyelvvizsgán a vizsgázók minden egyes nyelvi teljesítményét két értékelő értékeli.
 • A beszédkészség vizsga előtt a vizsgázóknak 20 perces felkészülési idő áll rendelkezésre.
 • A beszédkészség vizsgán a vizsgázók – abc sorrendben, az előzetes beosztásnak megfelelően – egymással folytatnak irányított beszélgetést (2 vagy 3 fő; azonos vezetéknevű vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt).
 • A beszédkészség vizsgarészről a vizsgahelyek hangfelvételt készítenek.

 

A TELC nyelvvizsgarendszerben letehető vizsgák (Magyarországon):

Államilag elismert (akkreditált) általános nyelvvizsgák:

 • telc English B1 (angol alapfok)
 • telc English B2 (angol középfok)
 • telc English C1 (angol felsőfok)
 • telc Deutsch A2 (német belépőfok)
 • telc Deutsch B1 (német alapfok)
 • telc Deutsch B2 (német középfok)
 • telc Deutsch C1 (német felsőfok)

 

A Vas Megyei TIT Egyesületnél jelenleg letehető vizsgák:
 • telc English B1 (angol alapfok)
 • telc English B2 (angol középfok)
 • telc English C1 (angol felsőfok)
 • telc Deutsch B1 (német alapfok)
 • telc Deutsch B2 (német középfok)
 • telc Deutsch C1 (német felsőfok)

Ide kattintva, majd a megfelelő vizsga típust kiválasztva megtekintheti a vizsga felépítését, a vizsgán elérhető pontszámokat, mintafeladatokat, egyéb fontos információkat.

A Vizsgaközpont helyileg kisszámú vizsgázó esetén (az adott vizsgahelyen az adott vizsgatípusból 20 fő alatt) a jelentkezőt átirányíthatja egy másik TELC vizsgahelyre.

Amennyiben a vizsgázó nem kíván élni az átirányítási lehetőséggel, kérheti a teljes vizsgadíj visszatérítését vagy jelentkezése elhalasztását (díjmentesen) a halasztási időpontig egy későbbi időpontra.

A vizsgaidőpontokról és az egyes vizsgaalkalmakkor Egyesületünkben letehető nyelvvizsgákról lentebb tájékozódhat!

Az egyéb (pl. nem akkreditált) vizsgák időpontjáról a www.telc.hu oldalon tájékozódhat.

Tudnivalók a jelentkezésről:

Módjai:

1. Személyes jelentkezés (Egyesületünk esetében):

 • Egyesületünk irodájában van rá mód, ügyfélszolgálati időben.
 • Ebben az esetben le kell adni a jelentkezési lapot és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga csekkszelvény, vagy a banki átutalást, befizetést igazoló szelvény másolatát, a jelentkezési határidő végéig.
 • Nem szükséges a befizetési bizonylatot lemásolni, ha a jelentkezési lap leadásakor az eredeti befizetési bizonylat scannelése megtörténik Egyesületünk irodájában.
 • A vizsgadíj befizetését igazoló sárga csekkszelvény, vagy a banki átutalást, befizetést igazoló szelvény eljuttatható elektronikus úton is (e-mailben), a jelentkezési határidő végéig (Egyesületünk e-mail címére).
 • Átutalás esetén fel kel tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét, – dátumát, illetve a vizsga típusát.
 • A jelentkezési lap és a csekk beszerezhető Egyesületünk irodájában, ügyfélszolgálati időben (ezek változhatnak, ezért érdemes mindig az aktuális vizsga előtt beszerezni).

2. Postai úton történő jelentkezés (Egyesületünk esetében):

 • A jelentkezési lap letölthető a www.telc.hu oldalról, vagy az oldal alján található „Jelentkezési lap” szóra kattintva.
 • Ebben az esetben a megfelelően kitöltött jelentkezési lapot, és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga csekkszelvény, vagy a banki átutalást, befizetést igazoló szelvény másolatát postai úton el kell juttatni Egyesületünk postacímére, a jelentkezési határidő végéig.
 • A jelentkezési lap pontos kitöltését mindenképpen ellenőrizze le, mielőtt postára adja.

3. Online jelentkezés:

 • A www.telc.hu oldalon keresztül.
 • A jelentkezés a vizsgára történő regisztrációval és a vizsgadíj befizetésével (átutalás, on-line vásárlás) válik érvényessé. (A vizsgára történő regisztrációval a honlapra is regisztrál a vizsgázó – létrehozz saját felhasználói fiókját.)
 • Az online jelentkezés részletes leírását megtalálja a Vizsgaközpont honlapján, a következő linkre kattintva: http://www.telc.hu/web/guest/vizsgazoknak.

Banki átutalás esetén ide kattintva megtalálj az átutaláshoz szükséges adatokat.

Általános tudnivalók:

 • Vizsgára az a személy jelentkezhet, aki a vizsgára jelentkezés naptári évében betölti a 14. életévét.
 • A vizsgázó a vizsgára történő jelentkezését a honlapon nyilvánosságra hozott vizsgaidőpontokra adhatja be, a megszabott jelentkezési/pótjelentkezési határidőig. A vizsgaidőpontokról és az egyes vizsgaalkalmakkor Egyesületünkben letehető nyelvvizsgákról lentebb tájékozódhat!
 • A vizsgaközpont és a vizsgahely nem vállal felelősséget jelentkező által tévesen megválasztott vizsgaidőpontért, helyért, szintért stb.
 • A Vizsgaközpont minden évben legalább egyszer, legalább egy budapesti és egy vidéki vizsgahelyen biztosítja a hét egyéb napján a vizsgázás lehetőségét, előre meghirdetett napon.
 • A fogyatékkal élő vagy speciális vizsgázók jelentkezési lapjukkal együtt adhatják be igényüket kedvezményre, vagy on-line jelentkezéskor az on-line felületen kitöltött nyomtatvány és a szükséges orvosi igazolások feltöltésével. A Vizsgaközpont csak a jelentkezési határidőig (pótjelentkezésnél a pótjelentkezési határidőig) benyújtott kérelmek esetében vállalja bármilyen kedvezmény biztosítását.
 • A jelentkezési lapot jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kívánt részt bejelölni ([x],[X]).
 • A jelentkezési lap alapján, illetve online jelentkezés esetén a regisztrációval automatikusan, létrehozunk a vizsgázónak egy felhasználói fiókot (a felhasználónév és jelszó e-mailben kerül kiküldésre). A saját felhasználói fiókon keresztül történik a későbbiek során az adatok ellenőrzése, a vizsgaeredmények megtekintése, illetve ezen keresztül történhet a különböző vizsgázói kérvények, vizsgajelentkezések rögzítése.
Eredmények megtekintése
 1. Meg kell nyitni a www.telc.hu weboldalt
 2. Be kell jelentkezni a saját felhasználónévvel és jelszóval
 3. A felső sorban található menüpontok közül ki kell választani a “Jelentkezéseim, kérelmek, eredmények” pontot
 4. Majd ki kell választani a “Vizsgajelentkezések” menüpontot
 5. Ezután ki kell választani az adott vizsgaidőpontot, amelynek eredményét meg szeretnétek tekinteni
 6. Ezen belül, alul található egy “Részletek, eredmény” menüpont, amelynek a kiválasztása után láthatóvá válik az adott vizsga eredménye

VIZSGAIDŐSZAKOK

2019

Vizsga

dátuma

Angol

Német

Jelentkezési

határidő

Pótjelentkezés Várható eredmény
2019. január 12. B1

B2

C1

2018. december 10. 2018. december 18. 2019. február 8.
2019. február 2. B1

B2

C1

2019. január 4. 2019. január 14. 2019. március 1.

2020

Vizsga dátuma Angol Német Jelentkezési határidő Pótjelentkezési határidő Eredményközlés
2020. január 11.                                 B2              C1 B2              C1 2019. december 10. 2019. december 20. 2020. február 10.
2020. február 29. B1             B2 B1             B2 2020. január 28. 2020. február 7. 2020. március 30.
2020. április 4. B2              C1 B2              C1 2020. március 3. 2020. március 13. 2020. május 4.
2020. május 16. B1             B2 B1             B2 2020. április 14. 2020. április 24. 2020. június 15.
2020. augusztus 29. B2              C1 B2              C1 2020. július 28. 2020. augusztus 7. 2020. szeptember 28.
2020. október 17. B1             B2 B1             B2 2020. szeptember 5. 2020. szeptember 25. 2020. november 16.
2020. november 21. B2              C1 B2              C1 2020. október 20. 2020. október 30. 2020. december 21.

Vizsgadíjak

(Államilag elismert általános nyelvvizsgák)

 

Komplex

Írásbeli

Szóbeli

A2 német

belépőfok

27 000 Ft

21 000 Ft

21 000 Ft

B1

alapfok, egynyelvű

29 000 Ft

23 000 Ft

23 000 Ft

B2

középfok, egynyelvű

32 500 Ft

25 000 Ft

25 000 Ft

C1

felsőfok, egynyelvű

34 500 Ft

28 000 Ft

28 000 Ft

 Eljárási és pótdíjak

Vizsgahalasztási díj a halasztási időpontig 5000 Ft
Vizsga-visszamondási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt 0 Ft
Vizsga-visszamondási díj a vizsgajelentkezés határideje után 10000 Ft
Vizsga-visszamondási díj sikeresen teljesített korábbi TELC vizsga esetében 0 Ft
Vizsgajelentkezés jelentkezési határidő utáni pótdíja 5000 Ft
Igazolás kiállítása sikeres nyelvvizsgáról 2000 Ft
Megtekintési kérelem beadása 0 Ft
Felülvizsgálati kérelem beadása (újraértékeléssel) 4000 Ft
Felülvizsgálati kérelem beadása (szóbeli vizsgarész újraértékelésével) 8000 Ft
Felülvizsgálati kérelem beadása (újraértékelés nélkül) 0 Ft
Bizonyítvány javítása, pótlása – nemzetközi vagy állami – amennyiben a vizsgázó hibájából vagy kérésére történik a változtatás 2500 Ft

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a díjak változásának jogát fenntartja!

(Az államilag nem elismert általános és szakmai nyelvvizsgák ára megtalálható a www.telc.hu oldalon.)

További információkat és letölthető űrlapokat a www.telc.hu oldalon talál!
(vizsgahalasztás; vizsgadolgozat megtekintése; felülvizsgálat; vizsgadíj visszafizetési kérelem; orvosi kedvezmények; nyelvvizsga-bizonyítvány javítása, pótlása; vizsgaeredményről igazoláskérés, egyéb tudnivalók)

Irodánkban megtalálhatóak a Tóth László-féle angol B2-es és C1-es vizsgafelkészítő anyagok.

Tájékoztató az e-Course Oktatástámogató rendszerről

Vizsgaszabályzat

TELC jelentkezési lap 2018

(csak TELC B1, B2, C1 akkreditált vizsgákra, az egyéb vizsgákra a jelentkezési lap a www.telc.hu oldalról tölthető le)