ÖSD nyelvvizsga

Általános információk az ÖSD nyelvvizsgáról

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános nyelvi német nyelvtudást méri. Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak.

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon.  Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert bizonyítvány. A Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az ÖSD vizsga akkreditált. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. A sikeres vizsgázók a nemzetközileg elismert bizonyítványt és államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik akkreditációval:
B1 Zertifikat Deutsch
B2 Zertifikat Deutsch
C1 Zertifikat Deutsch

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen.

Magyar nyelvű vizsgaleírások: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-tanulas-budapesten/nemet-nyelvvizsgak-oesd/

 

Vizsgajelentkezés feltétele

A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Vizsgajelentkezés

A vizsgákra jelentkezni lehet online, személyesen az Egyesület irodájában, vagy e-mailben, a letölthető jelentkezési lap beküldésével a kiss.adrienn@vasitit.hu címre. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a befizetést igazoló banki bizonylattal együtt legkésőbb a jelentkezési időszak utolsó napján ügyfélfogadási időben juttassák vissza.

Online jelentkezés

Jelentkezési lap

A személyes jelentkezéshez, illetve a vizsgához kérjük, személyi igazolványát és lakcímigazoló kártyáját hozza magával! A jelentkezési lapon szereplő adatoknak a személyi igazolvánnyal pontosan meg kell egyeznie.

Vizsgadíj befizetése

A nyelvvizsga díja a jelentkezéssel egy időben, egy összegben fizetendő személyes jelentkezés esetén készpénzzel (ügyfélfogadási időben), online jelentkezés esetén banki átutalással . Ez utóbbi esetben a bank igazolását az utalásról csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Számlaszámunk:

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

OTP Bank: 11747006-20039053

Vizsgaidőpontok 2019

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Szintek

Jelentkezési határidő

1. B1, B2: 2019.03.01.
C1: 2019.03.02.

2019.03.01. – 03.08.

B1, B2, C1

2019.02.04.

2. B1: 2019.05.10.
B2, C1: 2019.05.11.

2019.05.10. – 05.17.

B1, B2, C1

 2019.04.12.

3. B2: 2019.06.28.
C1: 2019.06.29.

2019.06.28. – 07.05.

B2, C1

2019.05.31.

4. B2: 2019.08.23.
C1: 2019.08.24.

2019.08.23. – 08.30.

B2, C1

2019.07.26.

5. B2: 2019.10.04.
C1:2019.10.05.

2019.10.04. – 10.11.

B2, C1

2019.09.06.

6. B1, B2: 2019.11.29.
C1: 2019.11.30.

2019.11.29. – 12.06.

B1, B2, C1

2019.11.04.

Vizsgadíjak 2019

ÖSD Zertifikat B1 30.000,- Ft
ÖSD Zertifikat B2 39.500,- Ft
ÖSD Zertifikat C1 41.500,- Ft

A vizsga menete

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 30 perccel meg kell jelenni. A terembeosztás a termek ajtaján lesz olvasható.  A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) igazolják.

Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók maguk gondoskodnak az írásbeli vizsgán szükséges szótárról.

A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell elhelyezni.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázókat név szerint szólítjuk adatellenőrzés céljából. A vizsgázóknak személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, jogosítvánnyal) kell igazolni. A felkészülési idő alatt (B1: 10-15 perc, B2 10-15 perc, C1: 15-20 perc) az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A felkészüléshez csak a vizsgahely által biztosított szótárakat lehet használni.

A szóbeli vizsgára nincs előre összeállított tételsor.

A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell rakni.

A szóbeli vizsgáról minden esetben hangfelvétel készül.

 

Szótárhasználat

 • ÖSD Zertifikat B1: szótár használata nem megengedett
 • ÖSD Zertifikat B2: egy és/vagy kétnyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során
  (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési
  idő alatt.
 • ÖSD Zertifikat C1: egynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni
  szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.

 

Vizsgaeredmények

A vizsgaidőszak 1 hétig tart (péntektől péntekig). A vizsgaeredmények a vizsgaidőszak utolsó napját követő 10 napon belül kerülnek fel az internetre, és az értesítőn megadott vizsgázói kóddal megtekinthetők a  http://www.oei.hu honlapon.

Hogy a vizsga sikeres volt-e, az ott található táblázat segítségével állapíthatja meg.

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/budapesti-nemet-nyelvtanfolyamok/nemet-nyelvvizsgak-oesd/vizsgaeredmenyek/

 

Fogyatékkal élők nyelvvizsgái

Az ÖSD nyelvvizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de igyekszünk a nyelvvizsga lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Hogy igényeit figyelembe vehessük, a jelentkezéskor a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni.

Igyekszünk személyre szabott támogatást nyújtani.

Hallássérült vizsgázók esetén a hallott szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák, hogy a szöveget szájról is tudják olvasni.
Diszlexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük. Amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre.
Mozgássérült vizsgázók esetében: a Vasi TIT Egyesület – korlátozott számban – számítógépet tud biztosítani.

Az épületünk teljes mértékben akadálymentes. Egyéb fogyatékkal élő vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga feltételeiről.

 

Bizonyítványok

Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgázó 2 bizonyítványt kap:
 • OSZTRÁK bizonyítványt,
 • MAGYAR bizonyítványt, magyarországi felhasználásra (felvételi, diplomaszerzés, munkahely stb.). A bizonyítványok 4-6 héttel a vizsga után érkezik meg irodánkba, ahol ügyfélfogadási időben személyesen vagy meghatalmazással átvehető.