ÖSD nyelvvizsga

Általános információk az ÖSD nyelvvizsgáról

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános nyelvi német nyelvtudást méri. Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak.

Az akkreditált és nemzetközileg elismert ÖSD nyelvvizsgák előnyt jelentenek a továbbtanulásnál és a globalizált munkaerőpiacon.  Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert bizonyítvány. A Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az ÖSD vizsga akkreditált. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. A sikeres vizsgázók a nemzetközileg elismert bizonyítványt és államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik magyar akkreditációval:
B1 Zertifikat Deutsch
B2 Zertifikat Deutsch
C1 Zertifikat Deutsch

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen.

Magyar nyelvű vizsgaleírások: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-tanulas-budapesten/nemet-nyelvvizsgak-oesd/

Mintafeladatsorok: https://www.osd.at/

 

Vizsgajelentkezés feltétele

A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a felnőtt ÖSD vizsgák esetében a feladatokban előforduló témák érettebb életkort kívánnak meg.

Vizsgajelentkezés

A vizsgákra jelentkezni lehet online, személyesen az Egyesület irodájában, vagy e-mailben, a letölthető jelentkezési lap beküldésével a kiss.adrienn@vasitit.hu címre. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a befizetést igazoló banki bizonylattal együtt legkésőbb a jelentkezési időszak utolsó napján ügyfélfogadási időben juttassák vissza.

Online jelentkezés

Jelentkezési lap

A személyes jelentkezéshez, illetve a vizsgához kérjük, személyi igazolványát és lakcímigazoló kártyáját hozza magával! A jelentkezési lapon szereplő adatoknak a személyi igazolvánnyal pontosan meg kell egyeznie.

Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli. Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 10 EUR.

Vizsgadíj befizetése

A nyelvvizsga díja a jelentkezéssel egy időben, egy összegben fizetendő személyes jelentkezés esetén készpénzzel (ügyfélfogadási időben), online jelentkezés esetén banki átutalással . Ez utóbbi esetben a bank igazolását az utalásról csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Számlaszámunk:

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

OTP Bank: 11747006-20039053

Vizsgaidőpontok 2020

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Szintek

Jelentkezési határidő

Eredmények

6. B1, B2: 2020.11.27.
C1: 2020.11.28.

2020.11.27. – 12.04.

B1, B2, C1

2020.10.30.

2020.12.18.

Vizsgaidőpontok 2021

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Szintek

Jelentkezési határidő

Eredmények

1. B1, B2: 2021.02.26.
C1: 2021.02.27.

2021.02.26. – 03.05.

B1, B2, C1

2021.01.29.

2021.03.19.

2. B2: 2021.04.09.
C1: 2021.04.10.

2021.04.09. – 04.16.

B2, C1

2021.03.12.

2021.04.30.

3. B2: 2021.06.25.
C1: 2021.06.26.

2021.06.25. – 07.02.

B2, C1

2021.05.28.

2021.07.16.

4. B2: 2021.08.27.
C1: 2021.08.28.

2021.08.27. – 09.03.

B2, C1

2021.07.30.

2021.09.17.

5. B2: 2021.10.01.
C1:2021.10.02.

2021.10.01. – 10.08.

B2, C1

2021.09.03.

2021.10.22.

6. B1, B2: 2021.12.03.
C1: 2021.12.04.

2021.12.03. – 12.10.

B1, B2, C1

2021.11.05.

2021.12.23.

Vizsgadíjak

ÖSD Zertifikat B1 30.000,- Ft
ÖSD Zertifikat B2 39.500,- Ft
ÖSD Zertifikat C1 41.500,- Ft

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

 • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft a jelentkezési határidőn belül.
 • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
 • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
 • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

A vizsga menete

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 30 perccel meg kell jelenni. A terembeosztás a termek ajtaján lesz olvasható.  A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) igazolják.

Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók maguk gondoskodnak az írásbeli vizsgán szükséges szótárról.

A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell elhelyezni.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázókat név szerint szólítjuk adatellenőrzés céljából. A vizsgázóknak személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, jogosítvánnyal) kell igazolni. A felkészülési idő alatt (B1: 10-15 perc, B2 10-15 perc, C1: 15-20 perc) az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A felkészüléshez a vizsgahely által biztosított szótárakat és saját szótárat is lehet használni.

A szóbeli vizsgára nincs előre összeállított tételsor.

A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell rakni.

A szóbeli vizsgáról minden esetben hangfelvétel készül.

 

Szótárhasználat

 • ÖSD Zertifikat B1: szótár használata nem megengedett
 • ÖSD Zertifikat B2: egy és/vagy kétnyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során
  (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési
  idő alatt.
 • ÖSD Zertifikat C1: egynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni
  szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.

 

Vizsgaeredmények

A vizsgán elért pontokat  az Osztrák Intézet honlapján lehet megnézni a honlapon feltüntetett időpontban, a vizsgaértesítőben kapott kód segítségével.

Hogy a vizsga sikeres volt-e, az ott található táblázat segítségével állapíthatja meg.

• A pontjait tartalmazó táblázat nem tartalmazza, hogy a vizsga sikeres volt-e.

• A sikeres akkreditált vizsgához szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja.

• Tekintse meg kódja segítségével a pontjait, majd vesse össze őket a táblázattal.

• Vegye figyelembe, hogy a sikeres komplex nyelvvizsgához mind az egyes készségeknél, mind az írásbeli vizsgánál összesen, mind a szóbeli vizsgánál el kell érni a meghatározott minimális pontszámot.

• Ha az írásbeli vizsgán összességében elérte ugyan a minimális pontokat, de valamelyik részkészségnél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség) nem, a vizsga nem sikeres.

• Ha minden részkészségnél minimális pontszámot kapott, az kevesebb, mint a teljes írásbeli vizsgára vonatkozó ponthatár, tehát a vizsga nem sikeres.

• A B1 vizsga esetében ahhoz, hogy a vizsgázó komplex (C) bizonyítványt szerezzen, mind a négy modulnál külön-külön el kell érnie 100-ból 60 pontot. A sikeres modulokért nemzetközi ÖSD oklevél jár.

Mivel a B1 vizsga moduláris a sikeres szóbeli (hallás utáni szövegértés + szóbeli vizsgarész) és az írásbeli vizsgáról (olvasásértés + íráskészség) külön-külön is kiállítható államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány.

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/budapesti-nemet-nyelvtanfolyamok/nemet-nyelvvizsgak-oesd/vizsgaeredmenyek/

 

Fogyatékkal élők nyelvvizsgái

Az ÖSD nyelvvizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de igyekszünk a nyelvvizsga lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Hogy igényeit figyelembe vehessük, a jelentkezéskor a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni.

Igyekszünk személyre szabott támogatást nyújtani.

Hallássérült vizsgázók esetén a hallott szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák, hogy a szöveget szájról is tudják olvasni.
Diszlexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük. Amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre.
Mozgássérült vizsgázók esetében: a Vasi TIT Egyesület – korlátozott számban – számítógépet tud biztosítani.

Az épületünk teljes mértékben akadálymentes. Egyéb fogyatékkal élő vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga feltételeiről.

 

A vizsgadolgozatok megtekintése és a szóbeli vizsga meghallgatása

A vizsgadolgozatok az eredményközléstől számítva 15 napig – előre egyeztetett időpontban – tekinthetők
meg a budapesti vizsgaközpont igazgatói irodájában, felügyelet mellett. A dolgozatok megtekintése nem jár
költséggel. A vizsgázó jelenlétében tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot. A vizsgázó a saját maga
által írt szövegekből kézzel jegyzeteket készíthet, melyre maximum 45 perc áll rendelkezésre. Az ÖSD
vizsgafeladatok azonban minden esetben titkosak, nem adhatók ki harmadik fél részére.

Vizsgaközpont elérhetőségei:

Osztrák Intézet Budapest Nonprofit Kft.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II. em.

Telefon: +36 1 322 3030

E-mail: office@oei.hu

Fellebbezés

Amennyiben a vizsgázó nem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga
értékelésére, jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelem
benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények
közzétételétől 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a Vizsgaközpontnak. A
Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést
hoz. Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított
15 munkanapon belül a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz is benyújtandó panasszal élhet
jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A
másodfokú fellebbezés a 2004. évi CXL. Törvény értelmében illetékköteles. Az illeték összege 5000,-
Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú számlájára kell befizetni
„nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.

 

Bizonyítványok

Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgázó 2 bizonyítványt kap:
 • OSZTRÁK bizonyítványt,
 • MAGYAR államilag elismert bizonyítványt

A bizonyítvány átvétele

A vizsgázók a bizonyítványokat (az ÖSD bizonyítványt és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt) az egyesület irodájában, nyitvatartási időben személyesen veheti át. A bizonyítványok átvételének dátumáról e-mailben értesítjük a vizsgázókat. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyesen átvenni a bizonyítványt, azt meghatalmazottja – meghatalmazás felmutatásával – teheti meg.
Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli. Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 10 EUR.

Ha a vizsgázó elveszítette a magyar nyelvű bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is.

Vizsgaszabályzat

A vizsgaszabályzat itt érthető el.

Jogszabályok

nyelvvizsgákat érintő jogszabályokkal és a jogszabályi módosításokkal kapcsolatban az Oktatási hivatal Nyelvvizsgáztatási Központ honlapján tájékozódhat.