Együttműködés a Kárpát-medencei Magyar Táplálkozástudományi Közhasznú Egyesülettel

A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület folyamatosan keresi azokkal a városunkban és megyénkben működő szervezetekkel, egyesületekkel a kapcsolatot, amelyek célkitűzései illeszkednek a szervezetünk céljaihoz. Saját lehetőségeink felajánlásával, biztosításával támogatjuk azokat a civil kezdeményezéseket, amelyek a közművelődést, ismeretterjesztést is feladatuknak tartják. A tavaly elkezdődött beszélgetéssorozat 2011-ben a Kárpát-medencei Magyar Táplálkozástudományi Közhasznú Egyesülettel azt a célt szolgálja, hogy ezt a kezdeményezést minél több „laikus és szakmai” érdeklő megismerje. Az Egyesület és a TIT abban bízik, hogy az együttműködés eredményeként képesek leszünk megyei és országos rendezvények megvalósítására, a táplálkozástudományban felismert új elméletek megismertetésére.

Az alábbiakban a 2011 januárjában alakult Kárpát-medencei Magyar Táplálkozástudományi Közhasznú Egyesületről olvashatnak néhány gondolatot.

Céljaink a következők:
Irányvonalat mutatni a különböző nézetek között a táplálkozástudományban.  Felvilágosító tevékenység folytatása nevelési és oktatási intézményekben, különös tekintettel a legfiatalabb generációkra. Tudományos álláspontok és vélemények közvetítése, ütköztetése hazai és nemzetközi fórumokon. Együttműködni minden olyan tudományággal mely közvetve vagy közvetlenül információkat ad a táplálkozásról, a táplálkozás által kialakult betegségek etiológiájáról és kezeléséről. Támogatni független táplálkozástudományi kutatásokat és kutatókat! Új hatékony kutatási technológiák fejlesztése és támogatása a táplálkozástudományban és határterületein. A kárpát-medencei magyar lakosság tájékoztatása a helytelen táplálkozás és az élelmiszerek által okozott betegségek összefüggéseiről. Összefogni a nemzetközileg élen járó magyar kutatók és szakemberek munkáját. Az Egyesület céljai elérésében együttműködik a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó Savaria Múzeummal és a Falumúzeummal, közös céljaikban támogatja azokat.

Ennek megfelelően a TIT –tel történő stratégiai szövetségnek nagy jelentősége lehet. Olyan tudományágat képvisel az egyesület, amely egészen fiatalnak tekinthető. Az 1980-as években körvonalazódott a Táplálkozástudomány szükségessége és azok a területek, amelyekben kutatói tevékenysége elengedhetetlennek tűnik. Ilyen az orvostudomány, élelmiszeripar, mezőgazdaság és nem utolsó sorban fontos mechanizmusok jelentenek határterületet a gazdaságtudományok területén is!
Egyesületünk tevékenységi körébe tartozik az egész Ország területén ismeretterjesztő előadások tartása. Készek vagyunk erre szűkebb környezetünkben is Szombathelyen illetve Vas Megyében!

A Kárpát-medencei Magyar Táplálkozástudományi Közhasznú Egyesület elérhetőségei:
Dr. Tatai-Szabó Miklós, alelnök, +3630 6990-721