MEDIÁCIÓ KÉPZÉS

Mediáció képzés plakátjának megtekintése

MEDIÁCIÓ KÉPZÉS

60 óra , 6 alkalom +  1 vizsganap

SZOMBATHELY

Kezdési időpont: 2015. JANUÁR 10. (szombat)

Az utóbbi években a jogi szabályozás egyre erőteljesebben támogatja a mediáció térnyerését számos területen. 

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) bevezette 2014. március 15-ével a családjog területén a válással és szülői felügyelettel kapcsolatban a kötelező mediáció jogintézményét. Ennek eredményeképpen a mediáció (közvetítői tevékenység) jelentősége a családi jogi vitákban megnőtt, ezért az ilyen esetek növekedése egyértelműen várható.

Az oktatás területén is jelentős változást hozott a nemzeti köznevelési törvény végrehajtási rendelete, mely új jogintézményként bevezette az oktatási mediációt, illetve fegyelmi eljárás megelőző lehetőségként nevesítette a normasértés esetén alkalmazható oktatási mediációt.

A gazdasági jogviták területén is növekedni fog az igény az alternatív eszközök – így a mediáció –  iránt, tekintettel arra, hogy az új  Ptk. a korábbi szabályozástól eltérően, a  kisebb gazdálkodó szervezeteket – kkt., bt. stb. – is felruházta jogi személyiséggel, amelynek következtében ezeknek a vállalkozásoknak is kötelező lett a gazdasági vitáikban a per előtti kötelező egyeztetés. Ennek egyik lehetséges formája a mediáció.

 

Kinek ajánljuk az intenzív mediáció képzést?

Diplomával rendelkezőknek:

Mediáció képzési programunkat azoknak ajánljuk, akik gyorsan kívánnak e megnövekedett igényre reagálni egy új szakma kompetenciáinak az elsajátításával és készségek fejlesztésével. (pld.: közép- és felsővezetőknek, jogászoknak, banki szférában dolgozóknak, szociális munkatársaknak, pedagógusoknak, pszichológusoknak).

Kívánunk nyitni azok felé is, akik nem rendelkeznek diplomával és szeretnének az életükben változtatni a  kommunikációs technikáikon egyszerűbb családi, párkapcsolati, munkahelyi konfliktusaikon.
MIÉRT MI?

ü  Engedélyezett felnőttképzési intézmény és kurzus

ü  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által közzétett közvetítői szakmai képzések listájában szereplő felnőttképzési intézmény

ü  Piacképes szaktudás és módszertan

ü  Széles elméleti és gyakorlati tudásanyag átadása

ü  Ptk. –ban mediációval kapcsolatos változtatások teljes feldolgozása

ü  Általános technikák + flipchart használat

ü  Komplett nyomtatott tananyag

ü  Valódi és szimulált esetgyakorlatok

ü  Teljes körű szakmai támogatás

MIBEN FEJLESZTJÜK RÉSZTVEVŐINKET?

ü  Aktív hallgatás, figyelem

ü  Kérdezéstechnikai alapismeretek

ü  Tolerancia

ü  Empátia

ü  Problémamegoldási készség

ü  Folyamatdinamikai ismeretek

ü  Objektivitás fenntartásának képessége

ü  Asszertív kommunikációs készség

 

Mediáció elnevezésű képzési program

 Nyilvántartásba vételi száma: E-000378/2014/D002

 A képzési program célja

A résztvevők sajátítsák el azokat a szükséges kommunikációs ismereteket, kérdezéstechnikát, konfliktuskezelési –és jogi ismereteket, amelyeknek a segítségével képesek lesznek egymással konfliktusban álló felek között közvetíteni, békéltetni. A kurzus olyan felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettséggel rendelkező érdeklődőknek szól, akik egymással konfliktusban álló felek között közvetíteni kívánnak.

A résztvevők a képzés során felkészülnek a mediáció eszközeinek használatára, az ehhez szükséges elméleti tudás és szakmai gyakorlat elsajátításával, valamint nagyszámú szimulált esetgyakorlat keretében ismerkedhetnek meg a mediátor feladataival, a mediációs eljárás folyamatával, jogi hátterével, illetve a mediáció különböző alkalmazási területeivel (pld. iskolai, válási, párkapcsolati, települési, igazságügyi, gazdasági).

VISTA VERDE a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által elismert képzőintézmény és mediáció képzésünk megadja azt a kiváló alapot, amely során megszerzett készségek alkalmassá teszik a résztvevőket, hogy az erre vonatkozó jogszabály által megkívánt KIM által vezetett közvetítői listára bekerüljenek (amennyiben rendelkeznek a diplomában szereplő képesítésben eltöltött 5 év szakmai gyakorlattal is), és akár jogi vitákban mediátorként is közreműködjenek.

A Mediáció képzés megvalósításának időszükséglete

60 óra (1 óra = 45 perc) / 6 alkalom => 10 tanóra/nap   + 1 VIZSGANAP

 A képzés időpontja

Tervezett kezdési időpont: 2015. JANUÁR 10. és a várható befejezési időpont: 2015. FEBRUÁR 14.

A csoportos képzés kezdési időpontja a jelentkezések számától függ. Minimum létszám esetén indul, a képzés 6 egymást követő szombati napokon kerülnek megtartásra.

 A képzés helyszíne

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület – Szombathely, Kőszegi u.2.

 A képzésben való részvételi feltételek

A bekapcsolódás minimális feltétele felsősokú bizonyítvány (diploma), tréning esetén elég az érettségi bizonyítvány megléte.

A mediáció képzés két moduljának tervezett tematikája

n  Közvetítői technikai, módszertani ismeretek, készségek

n  Mediáció Flipchart használatával

n  Pszichológiai ismeretek, készségek

n  Konfliktuselméleti alapismeretek, készségek

n  Különböző konfliktus szintekhez illeszkedő közvetítői technikai ismeretek, készségek

n  Problémás szereplők kezelésével kapcsolatos közvetítői technikai ismeretek, készségek

n  Tárgyalási alapismeretek és készségek

n  Folyamatvezetési és dinamikai ismeretek, készségek

n  Kommunikáció, kérdezéstechnikai ismeretek, készségek

n  Közvetítői tevékenységre vonatkozó jogi ismeretek

n  Etikai Kódex

A mediáció képzés trénere

Kovács Piroska mediátor tréner, pszichológus

Képzésünkön több száz órás mediációs tapasztalattal rendelkező trénertől kaphat széleskörű ismereteket, aki napi szinten végzett mediációs gyakorlattal rendelkezik, így minden elméleti anyagrészre a saját tapasztalatából tud példákat hozni.

A képzés részvételi díja

180.000.- Ft/fő (Áfa 0% tárgyi adó mentes), melyet igény esetén két részletben is fizethető.

A képzés költsége tartalmazza:

  • a képzésen résztvevő oktatók díját,
  • komplett nyomtatott jegyzet anyag, ami lefedi a teljes elméleti és gyakorlati részt,
  • Mediáció oktató dvd, hogy otthon is bármikor felfrissíthesse a tanultakat.

 

A résztvevő jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket, majd a számlázással kapcsolatban kollégánk a jelentkezés után felveszi Önökkel a kapcsolatot.

A képzés díját legkésőbb 2 munkanappal a képzés kezdetét megelőzően a 10103056-50251400-01000000 (Budapest Bank) számlaszámra kell befizetni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszólítási- és inkasszó díj megtérítésére kötelezett. Visszalépés csak írásban lehetséges költségtérítés ellenében. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges.

 A program sikeres elvégzését igazoló okirat

A képzés elvégzését igazoló TANÚSÍTVÁNY kiadásának feltétele aktív részvétel a gyakorlatokon hatékony, együttműködő részvétel a teljes képzésen, a résztvevő hiányzása nem lépheti túl a megengedett 15%-os hiányzás mértékét és a képzés legalább „Megfelelt” szintű teljesítése.  A tréninget elvégzőknek (olyan résztvevőknek, akik nem rendelkeznek diplomával) igazolást adunk ki.

A számonkérések módjai

Az első modult írásbeli feleletválasztós tesztből és szóbeli csoportfeladatból álló vizsga zárja, melynek célja a modul elméleti részének valamint a mediációs technikák és eszközök elsajátításának ellenőrzése. A képzés záróvizsgával fejeződik be, mely írásbeli kérdéssorból és szóbeli – szituációs – esetgyakorlatból áll, melynek célja annak ellenőrzése, hogy a résztvevő képes a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában mediációs eljárás levezetésére. A vizsga minősítési szintjei: „megfelelt – nem felelt meg”.

A képzés szervezője

N. Farkas Rita mediátor, szociálterapeuta

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: 06-30-560-2323, human.talentum@pannonmail.hu

Várjuk Jelentkezését!

 Mediáció képzés plakátjának megtekintése