A projekt bemutatása

  • Kedvezményezett: Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
  • A projekt címe: A fiatal önkéntesek professzionalizálódásának elősegítése és a helyi identitás erősítése a XXI. század nyilvánosságának kihasználása mentén
  • Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01400
  • Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 2,86 millió Ft
  • A támogatás mértéke: 100 %
  • A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. november 1.
  • A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2021. november 15.

A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület által tervezett projekt fiatalok bevonásával kívánja erősíteni a helyi identitást meghatározó ismeretek széles körű terjesztését, segítve egyrészt a fiatalok szakmai ismerethez jutását, létrehozva ezzel – mintegy végtermékként – egy olyan produktumot, mely Szombathely értékeit, identitását, helyi sajátosságait széles körben hozzáférhetővé teszi a nagyobb nyilvánosság számára.

A tervezett projekt két pillérre épül

Az első pillér fiatal önkéntesek szakmai továbbképzése a XXI. századi IKT eszközök, valamint tömegkommunikációs intézmények hatékony felhasználásához kapcsolódóan. A fiatalok a projekt során szakmai továbbképzést kapnak a tartalom-előállításhoz kapcsolódóan, mely magába foglalja egyrészt a nyelvi és kommunikációs (retorikai, stilisztikai) ismereteket, audiovizuális tartalom-előállításhoz kapcsolódó ismereteket, valamint ennek IKT eszközökkel történő előállítását, publikálását.

A projekt második pillére a képzésbe bevont fiatalok lehetőséget kapnak tömegkommunikációs tartalmak előállítására, mely tartalmak elsősorban a helyi érték mentén szerveződnek (helytörténet, városi tér, programok, események, történetek, audiovizuális megörökítése, publikálása stb.) így a projekt második szakaszában létrejön egy olyan helyi identitást erősíteni képes produktum, mely hosszabb távon bemutathatóvá teszi a városi identitás sajátosságait.

A projekt szakmai tartalmának részletezése

A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (közismert nevén: TIT) értelmiségieket tömörítő közhasznú társadalmi szervezetként tudományos, szakmai és közhasznú ismeretek terjesztésével foglalkozik. Tevékenységei során többek közt ismeretterjesztő előadásokat, sorozatokat, népfőiskolákat, klubokat, tudományos konferenciákat, szabadegyetemeket, kulturális nagyrendezvényeket szervez; részt vállal Vas megye történeti, kulturális hagyományainak ápolásában, tudományos művészeti és irodalmi életében; közhasznú ismereteket nyújtó, szakképesítést adó át- és továbbképző tanfolyamokat működtet; szervezi – a nemzetközileg is ismert – Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemet.

Egyesületünk tevékenységében prioritása van a felnőttek szaktudását felújító, az első szakmát vagy további szakképesítés megszerzését szolgáló, a korszerű termelési igényekhez igazodó, praktikus ismereteket nyújtó szakmai és céltanfolyamoknak.

A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület a társadalmi és egyéni igényekhez igazodó képzéstől a szakképesítést nyújtó tanfolyamokon át a közhasznú ismeretnyújtásig terjedő oktatás állandóan bővülő színes palettáját kínálja.

A projekt célja

A fiatal önkéntesek professzionalizálódásának elősegítése és a helyi identitás erősítése a XXI. század nyilvánosságának kihasználása mentén.

Fejlesztés, képzés

Az ifjúsági közösségek érdeklődésükből fakadó fejlesztése, továbbképzése, autodidakta ismereteinek professzionalzálása szakmai továbbképzés segítségével.

Helyi kötődés

A fiatalok helyi kötődésének erősítése saját maguk által megvalósított tevékenységek mentén.

Nyilvánosság

A helyi értékek nagyobb nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tétele.

Csatlakozzon a közzösségi oldalunkhoz!

További naprakész információk a Facebook-on.