2011. évi

A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület /Szombathely, Kőszegi u.2. adószáma: 19242024-2-18/ 2012.03.29-én tartott Küldöttgyűlése elfogadta a 2011. évről készült közhasznú beszámolót, valamint az egyesület 2012. évi munkatervét.
A közhasznú társadalmi szervezet gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
2011. évi bevétele 109.784 eFt, kiadása 109.203 eFt volt. Mérlegének főösszege 95.361 eFt, saját tőke 89 051 eFt, mérlegszerinti eredménye 581 eFt. Az egyesület bevételei és pénztartalékai a kiadásokat fedezték, hitelt nem vett fel.

2011. évi közhasznúsági jelentés teljes tartalmának megtekintése